Еми Софиянска

Емилия Софиянска е от онези редки перли, които се намират веднъж на хиляди години в океана. След като видиш очите ѝ, които проследяват линията създадена от ръката и водена от сърцето, оставаш сигурен, че това  е така. Умееща да съчетава афинитета към миналото изградено в изкуството и настоящето, натрупано от опита ѝ по света, тя избира графичен дизайн за форма на проявление. Нейните рисунки с туш и акварел остават незаменим компонент от работата ѝ. Най-ценното за Еми остава семейството, музиката, Витоша и всичко онова, което провокира сърцето ѝ да създава!