Васил Хаджигрудев и Хрситина Белева

Свободни импровизации, авторски композиции, народни мотиви, джаз импровизации. Понякога тъжни, но по-скоро весели песни с богат тембър. Непредвидими решения и спокойни полета от звук. Ще усетите всичко, от дървена домашна обстановка, до музеен експонат.

hajigrudev.com

hristinabeleva.com