Славейко Майски

“Ако човечеството никога не се дразнеше от съдбата си, до сега би седяло на дърветата.” – Джон Стайнбек

Той не се отказва да осъществи тази идея! Най-голямата му мечта продължава да бъде къщички в клоните на дърветата. Романтично подчертан от пролетното си име, Славейко Майски не спира да вдъхва живот на стара дървесина, изоставени дъски от круша, череша или дъб. Превръща парчетата дърво в красиви вещи, на които трудно би устоял. Обхождайки най-различни професии, гонейки най-голямата си страст да работи с дърво, едва преди три години успява да създаде идентичната си линия под името S.M.Art

линк