Любомир Арсов

Любомир Арсов вярва в регенеративната сила на разказване на истории. Той работи за усъвършенстване на своята визуална естетика по начин, който улавя вниманието на широката аудитория, за да придаде по-съществено послание. Основните му интереси са в процеса на самоактуализиране на пълнотата на човешкото същество и на архитектурата на личната психика и масовото общество, както и на взаимодействието между нашия несъзнателен пейзаж и външния ни свят.

линк