programa-SITE

Капка Кънева

Докато Рамон Лау използва формàта на ръкописна астрологична книга, за да илюстрира находчиво теориите си, Капка Кънева го прави, за да илюстрира мечтите си, нейните сънища, видения, а защо не и бита огрян от степените на красотата. Ярко разпознаваема с нейните хартиени картини, пластики и книжен дизайн, тя се отличава с крайната прецизност, детайл и невероятна перспектива. Преподава в катедра “Книга, илюстрация, печатна графика” в своята алма матер. Сред издателствата, за които работи, са “Лист”, “Панорама”, “Алтера”, Oxford University Press, Мадрид и eta Verlag, Берлин. Автор е на “Играта като книга” (“Панорама”, 2014).

https://www.facebook.com/KanevaKapka/