Дими Деянски

 “Смехът – и глухите го чуват и слепите го виждат… “ е казал Радой Ралин.

Зад завесата на битието е скрит хуморът, а смелата ръка, която я повдига ежеминутно, е на Дими Деянски. Като рицар се е втурнал да спасява душите ни със смях, минавайки през градинки, паркове, КАПАНА фест, Creative mornings, TEDx, барове и клубове в София, Бургас, Ню Йорк и на Симеоновския лифт разбира се. Води го безусловната принадлежност към незабелязаната до момента Истина. Еклектичният му стил от български песимизъм и американски сарказъм, който придобива след дългогодишното си пребиваване в Канада, го прави един от най-отличителните stand-up комедианти, тук, там, отвъд и над!

линк