Аменун Женева

Сърцето за меч, Умът за щит! Никога няма да спра да изучавам. Първо – душата си и нейните метаформози. После – материята, която ми служи да изразя всичко научено от първия урок.

Отделеното време, за да знам,  задоволява свободолюбивостта, която е най- характерното за мен. Абстрактното пространство, което вие наричате реалност, е онова което ме прави по-силна…и всеки изминал ден, убедеността ми, че няма по- важно от Любов, Красиво, Грижа и Обич, се затвърждава категорично. Рисувам, рисувам и пак рисувам. Семейството ми, животните, цветята, приятелите…другото днес го има, а утре не! Сърцето за меч, Умът за щит!

линк

линк