Христо Мухтанов

Усещането от творчеството на Христо Мухтанов е сякаш си се качил на колело, карайки по алея, с широко разперени ръце и вперен поглед в сърцето! Получаваш, точно това, което искаш – минаващ през редове, изпълнени с израстване, осъзнаване, себе-надмогване, мистерия- не задължително фантастика, но с нюх от онова магическо чувство, което кара чoвек да мечтае. 

„Много основен момент при мен е водата, което не е нарочно търсен ефект, просто я обичам- под всякакви форми и я използвам, както като символ на живот, така и като пречистване.“ – Христо